Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Vattenskada på Näktergalens skola kommer att kräva flytt av tre klasser under renoveringstiden

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2022-02-03

Under torsdagen har omfattningen och allvarlighetsgraden av den vattenskada som uppstått i golvet i en del av Näktergalens skola i Västervik kartlagts. Tyvärr måste tre hela skolklasser av sju flytta ut från skolan och en fjärde klass flytta inne i skolan under tiden som lokalerna renoveras.

Besiktningen av vattenskadan i Näktergalens skola är inte helt färdigställd ännu, men preliminära resultat visar att det är ungefär 500 kvadratmeter av skolans totala yta på knappt 2000 som måste spärras av, saneras och byggas om. Övriga delar av skolan kommer att kunna användas under arbetets gång på ett säkert sätt. Det innebär i praktiken att skolan under en period på cirka sex månader inte kan husera alla sju årskurser som går där idag, utan att tre årskurser måste beredas plats i alternativa lokaler.

Det är hemrum för fyra klasser, årskurserna 2, 3, 5 och 6 som tyvärr måste lämnas redan under fredagen. Årskurs 6 kan beredas plats i alternativt hemrum inne i Näktergalens skola, men övriga tre årskurser kommer att bli tvungna att ges undervisningslokaler på annan plats, säger Västerviks kommuns barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson. Han fortsätter:
Fastighetsägaren Tjustfastigheter är i långt gångna förhandlingar med en fastighetsägare som har klart lämpliga ersättningslokaler på rimligt avstånd från skolan. Tyvärr finns inte någon överenskommelse med den fastighetsägaren klar ännu, så vi vet inte med hundra procents säkerhet att den lösningen kan användas i skrivande stund.

Under fredagen kommer alla elever att ges så mycket information om de förändringar som väntar som vi vet säkert för ögonblicket, förhoppningsvis kan vår fastighetsägare redan då ha en överenskommelse klar om ersättningslokaler och att vi redan då kan berätta exakt var undervisningen ska ske, säger Ewa Myhrén, grundskolechef på Västerviks kommun. Hon säger vidare:
Tyvärr måste vi improvisera lite när det gäller måndag och tisdag 7 och 8 februari, då vi redan nu kan säga att vi inte har nya lokaler på plats. Vi arbetar just nu med olika idéer om lektioner utomhus, filmvisning och idrottsverksamhet för de mest berörda eleverna, självklart informerar vi omgående så snabbt vi har de planerna klara.

Grundskolechef Ewa Myhrén vill också vända sig direkt till alla vårdnadshavare på Näktergalens skola med följande:
Vi beklagar att informationen kommer så sent och förstår att det här kan skapa frågor och funderingar. Rektor kommer tillsammans med medarbetarna på Näktergalen att prata med alla elever. Tillsammans kommer vi att hitta goda lösningar för våra elever och vi hoppas på allas förståelse att vardagen inte kan se ut som vanligt inledningsvis. Vi kommer att göra vårt yttersta för våra elever och vi hoppas på ett gott tillsammansarbete i den situation som nu uppstått. Vi kommer självklart att informera er så snart vi har ny information.

Mattias Pettersson, representant för fastighetägaren Tjustfastigheter, berättar så här om varför vi evakuerar den här delen av skolan så snabbt:
När vi nu under onsdag och torsdag har gått igenom skadans omfattning har vi också öppnat upp i konstruktionen på ett sätt som tyvärr kan starta processer som inte är hälsosamma i inomhusmiljön. Förutsättningarna för mögeltillväxt ökar snabbt när temperaturen i konstruktionen går ner och syretillförseln ökar. För att ta det säkra före det osäkra behöver vi spärra av de drabbade delarna redan innan helgen och inleda saneringsarbetet så snabbt som det bara går.

Vi ställer ytterligare några frågor till Mattias Pettersson om det finns risker med skadan och arbetena som nu inleds:

Är det säkert för de klasser med elever som kommer att vara kvar i övriga byggnaden under tiden som saneringen och ombyggnaden pågår?

Ja den här lokalen lämpar sig bra för indelning av olika delar och både min, vår oberoende skadeutredarkonsult Probaco och andra bedömare anger att vi kommer att ha en hälsosam miljö i övriga skolan.

En oberoende besiktningsman från Probaco besiktar dessutom hela övriga byggnaden under torsdagen för säkerhets skull, en besiktning som vi inväntar resultatet från just nu.

Vi kommer också att säkerställa att ventilationen hålls igång dygnet runt för att minska risken för skadliga emissioner i de lokaler som används.

Kan elever och medarbetare ha tagit skada under tiden från när skadan uppstod till nu?

Vi har just nu inte någon anledning att tro att några elever eller medarbetare har utsatts för hälsorisker som ska kunna skapa långsiktiga hälsoproblem och vi har heller inte fått några indikationer på att någon har mått dåligt i lokalerna, men anledningen till att vi snabbt evakuerar delar av lokalerna är ju att vi också vill säkerställa att det fortsätter så.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.