Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Här hittar du information om Västerviks kommuns grafiska profil. Du kan också läsa vad som gäller om du vill använda kommunens logotyp.

Grafiska profilen är helt enkelt ett antal regler om hur kommunens logotyp får användas på olika platser. Profilen beskriver också vilka fonter (typsnitt) som ska användas officiellt.

Aktuell profil

Den grafiska profil som Västerviks kommun har just nu togs fram 2003 av reklambyrån Position Media i Västervik. Beslut fattades av fullmäktige samma år.

Omslaget på Västerviks kommuns grafiska profil

Det beslutade utseendet har fonten Futura som rubrik (Arial, som alternativ). Adobe Garamond Pro används i första hand för vanlig text, alternativet för de som saknar fonten heter bara Garamond.

I dokumentet med profilen som du hittar här finns exempel på hur olika saker ska se ut med logotyp:

  • Brev.
  • Kuvert och annat kontorsmaterial.
  • Fax.
  • Visitkort.
  • Annonsering.
  • Skyltar.
  • Tryck på bil.
  • Profil tryckt på kläder.
  • Särskilda regler för så kallad särprofilering för exempelvis kommunens bolag.

Man får i dokumentet tips om hur nära man kan montera logon intill andra grafiska element. Logons placering ovanpå olika färger på bakgrund beskrivs också.

Logotyp och vapen

Kommunens logo består dels av orden "Västerviks kommun" skrivna med en specifik font och dels av kommunens vapen. Kommunvapnet är en heraldisk symbol med en gulfärgad kogg på en blå sköld med en så kallad kommunal murkrona ovanpå. En kogg är en typ av skepp som blev vanlig på 1100-1200-talen. Vapnet har anor från Västerviks allra fösta sparade officiella sigill, från år 1587.

Västerviks kommuns logotyp fyrfärg 500 pixlar bred 130 pixlar hög vit bakgrund jpg-format

I beslutet om grafisk profil beskrivs också att det enbart är kommunalrådet (ks ordförande) som har rätt att själv använda och besluta om andras användning av kommunens vapen utan att texten ”Västerviks kommun” står intill som profildokumentet anger. Det är ovanligt att vapnet används utan namnet idag.

Vill du använda logotypen?

Ska du använda Västerviks kommuns logotyp på en trycksak eller en digital produkt måste du följa instruktionerna i den grafiska profilen. Du måste också ha tillstånd av Västerviks kommuns ansvariga personer. Vill du använda Västerviks vapen med koggen i kommunens vapen behöver du också tillstånd. Du ska skicka din fråga till kommunen, använd kontakt som finns här.

Sidan senast granskad den 23 november 2017
Innehållsansvarig: Phia Bergdahl

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)