Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Internationellt arbete, nätverk och vänorter

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Kommunens internationella kontakter har framförallt två delar. Kontakter med vänorter och internationellt utbyte inom skolan.

Västerviks kommun är också medlem i Union of the Baltic Cities (UBC).

Vänorter

På 1940-talet började Västervik med vänortssamarbete. Västerviks nordiska vänortsarbete sköts av Föreningen Norden. Bland annat träffas vänorterna vart tredje år vid en vänortsstämma.

1989 blev Västervik och Ventspils vänorter. Under åren som gått har utbyte skett inom områden som utbildning, hälso- och sjukvård, räddningstjänst, miljö och kultur.

Västerviks vänorter.

  • Bamble i Norge, 
  • Tönder i Danmark, 
  • Närpes i Finland, 
  • Akranes på Island och
  • Ventspils i Lettland.

Skolor

Eleverna i Västervik är en del av världen. Det internationella perspektiv i förskola och skola är viktigt för att barnen och eleverna ska se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och kunna utveckla sin förståelse och sitt lärande genom kontakter över kultur- och nationsgränser.

Sidan senast granskad den 24 augusti 2017
Innehållsansvarig: Johan Hägglund

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)