Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Förslag till beslut om placeringar av fotbollsplaner och konstgräsytor i Västervik

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2022-03-25

Kommunstyrelsens förvaltning på Västerviks kommun har under tisdagen lämnat ett beslutsunderlag för investeringar i nya fotbollsplaner till kommunstyrelsen för politisk behandling vid nästa sammanträde 28 mars. Om kommunens styrande politiker ställer sig bakom förslaget ska fotbollsplanerna börja byggas så snart som möjligt.

Västerviks Bostads AB har på uppdrag av TjustFastigheter AB tagit fram en programhandling som beskriver hur fotbollen ska utvecklas i Västervik. Den är en del i stadsutvecklingsprojektet med utgångspunkt i utvecklingsprogrammet för Bökensveds idrottsområde och omgivande stadsdel med att knyta ihop Karstorp och Örbäcken med Bökensved.

Det här är en väldigt viktig satsning för kommunens barn och ungdomar. Vi går från en ouppvärmd konstgräsyta i Västervik till två konstgräsplaner där den ena är uppvärmd. Fotboll är världens och kommunens största sport och jag är jätteglad att vi kunnat hitta en lösning i samförstånd med Västerviks FF och IFK Västervik för att fortsätta utveckla fotbollen i Västervik, säger Dan Nilsson, Västerviks kommunstyrelses ordförande (S).

Förslaget innehåller tre delar:

  1. anläggande av en ny fullstor konstgräsplan med måtten 71x111 meter vid ”Paragonhuset” på Karstorp där en befintlig gräsplan idag är placerad. Planen byggs enligt Fotbollförbundets framtagna standard och kommer att vara belyst, uppvärmd och utrustad med bevattningsdysor samt dagvattenhantering för att kunna utnyttjas till träning och matchspel året runt.
  2. anläggandet av nytt konstgräs på Bökensved. Den nya arenan och eventhallen på Bökensved kommer att ta en del av den befintliga 11-mannaplanen med konstgräs. Den byggs därför om till en konstgräsplan för 7-mannalag.
  3. den befintliga A-planen på Bökensved kommer att byggas ut så att spelmåtten matchar Svenska Fotbollförbundets regler. Den befintliga konstbevattningen byggs också om och anpassas till ny gräsyta. Vattnet till bevattningen kommer att pumpas från Arenans nya dagvattentank och ny dagvattendamm.

I förslaget behåller kommunen fotbollstraditionen på Bökensved och skapar en ny yta för spontanidrott där samtidigt som säsongen förlängs med en ny uppvärmd och belyst konstgräsplan på Karstorp. Fotbollsföreningarna spelar en väldigt viktig roll för kommunens vision om förbättrad folkhälsa och livskvalitet varje dag. Genom den här satsningen stöder kommunen föreningarnas goda arbete, säger Daniel Niklasson, samhällsbyggnadschef i Västerviks kommun.

Arbetet med programhandlingen har letts av projektledare Patric Törnlöf på Bostadsbolaget i samverkan med kommunens samhällsbyggnadsenhet. Programhandlingen är beslutsunderlag för politisk behandling för den kommunala investeringen i först kommunstyrelsen 28 mars och därefter för fastställande i kommunfullmäktige 25 april om kommunens beslutande politiker ställer sig bakom förslaget.

Om kommunens politiker beslutar att godkänna programhandlingen och kostnaden för den tillkommande årshyran om 3 172 000 kronor ska byggstarten ske så snart som möjligt.

Programhandlingen och tjänstemannaskrivelsen som innehåller kommunstyrelsens förvaltnings beslutsförslag finns att läsa i sin helhet under relaterade dokument.

Mer information om hela projektet Nya Bökensved finns här:

www.vastervik.se/bokensved

Bild från pressträffen då beslutsunderlaget presenterades 2022-03-25

bild på medverkande personer på pressträff 20220325

På bilden från vänster:
Övre raden: Fredrik Lindwall - kommunstyrelsens förste vice ordförande (C), Dan Nilsson - kommunstyrelsens ordförande (S), Christian Jansson - ordförande IFK Västervik, Petter Grönwall - ordförande Västerviks FF.
Nedre raden: Patric Törnlöf - projektledare Västerviks Bostads AB, Daniel Niklasson - samhällsbyggnadschef Västerviks kommun, Anders Östlund - idrotts- och fritidsstrateg Västerviks kommun.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.