Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Ny stadsäng vid Didrikslund

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2022-05-03

Nu anlägger vi en stadsäng och planterar buskar och träd längs Folkparksvägen vid Didrikslund i Västervik. Stadsängen ska inte bara vara härlig att se på med sitt vackra gräs och ljuvliga blommor, den lockar också till sig fjärilar, humlor och bin som är av betydelse och viktiga för vår natur. 

Det ska bli en stor stadsäng med ettåriga och fleråriga ängsblommor och gräs. Ängen kommer att bli fin efterhand, men det gäller att ha tålamod. Det kan ta flera år innan den är i sin fulla prakt, berättar Sofia Hjertqvist, kommunens landskapsarkitekt.

Sofia sår frön

Målet är att få en vacker äng, att öka den biologiska mångfalden, att gynna bin, humlor och fjärilar samt att skapa en yta som inte kräver lika mycket skötsel som exempelvis en klippt gräsyta gör.

Ytan närmast Folkparksvägen kommer vara klippt gräsmatta. Det är en visuell markering för att skapa balans och en mer omhändertagande känsla intill den friväxande ängen som sträcker sig upp till Bostadsbolagets område, berättar Sofia.

Bild över området vid Didrikslund

Förutom ängen så planteras det ett antal träd och buskar för att ytterligare få ytan mellan Folkparksvägen och Bostadsbolagets bostäder trevlig och grön.

Ante och Sofia

Tre olika fröblandningar

Fröblandningar som används till stadsängen är humleblandning, torräng och fjärilsblandning.

Humleblandning innehåller:

Örter:Klätt, Färgkulla, Getväppling, stor blåklocka, Blåklint, Rödklint,Väddklint, Blåeld,Gulmåra,Höskallra,Äkta johannesört,Åkervädd,Prästkrage,Gulsporre,Käringtand,Myskmalva,Kungsmynta,Kornvallmo, Gullviva,Rödblära,Ängsvädd och Mörkt kungsljus.

Gräs: Vårbrodd, Darrgräs, Fårsvingel och Rödsvingel.

Torrängsblandningen innehåller:

Örter: Rölleka, Färgkulla, Stor blåklocka, Liten blåklocka, Rödklint, Väddklint, Cikoria, Blåeld, Brudbröd, Gulmåra, Äkta johannesört, Slåtterfibbla, Sommarfibbla, Prästkrage, Käringtand, Myskmalva, Kungsmynta, Rödkämpar, Småfingerört, Gullviva, Ängsskallra, Mandelblom, Fältvädd och Backglim.

Gräs: Ängshavre, Darrgräs, Fårsvingel, Rödsvingel och Flentimotej.

Fjärilsblandningen innehåller:

Örter: Rölleka, Nysört, Rödklint, Väddklint, Cikoria, Backnejlika, Solvända, Flockfibbla, Åkervädd, Sommarfibbla, Prästkrage, Käringtand, Gökblomster, Tjärblomster, Svartkämpar, Rödkämpar, Brunört, Ängssyra, Bergssyra, Fältvädd, Backglim, Gullris och Styvmorsviol.

Gräs: Vårbrodd, Fårsvingel, Ängssvingel, Rödsvingel och Ängsgröe.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.