Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Nytt demensboende för en trygg och meningsfull vardag

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2022-03-14

Våren 2022 öppnar kommunens nya demensboende, Vapengränd 15. Här ska ett team med specialister se till att personer med särskilda behov på grund av sin demenssjukdom får en trygg och meningsfull vardag, fri från stress.

Att se människan bakom demenssjukdomen är lite som att lösa en gåta. Genom att ligga steget före och pussla ihop ledtrådarna så ser vi till att personen ska kunna leva ett så gott liv som möjligt, trots sin sjukdom, säger Sara Adolfsson, gruppledare på Vapengränd 15.

Sara utanför Vapengränd

Demenssjukdom orsakas av skador i hjärnan. Det visar sig på olika sätt beroende på vilka delar som drabbas. Ofta försämras minnet och förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor. Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra så kallade kognitiva funktioner som påverkas negativt. Även oro, nedstämdhet och beteendeförändringar är vanliga. Till slut leder symptomen till att personen har svårt att klara sin tillvaro utan stöd från omgivningen.

En demenssjukdom innebär en stor förändring, för både personen som insjuknar och nära och kära runt omkring. Att se sin partner, förälder, ett syskon eller en vän, sakta men säkert tyna bort, är en stor psykisk påfrestning för de flesta. Därför kallas sjukdomen ibland för ”de anhörigas sjukdom”.

Viktigast för en god demensvård är att skapa en tillitsfull och trygg relation tillsammans med den demenssjuke personen och dennes anhöriga, säger Sara.

Hand som håller i en annan hand

Få tillbaka livskvalitet i livet

Med lång erfarenhet och som utbildad Silviasyster besitter Sara Adolfsson en specialistkompetens i demensvård. Tillsammans med ett team av bland annat specialistundersköterskor, fysio- och arbetsterapeuter och sjuksköterskor ska de jobba för att den demenssjuke ska få tillbaka livskvaliteten i sitt liv.

Det handlar om att ta vara på det som fortfarande är friskt, samtidigt som vi stöttar upp det som brister på ett värdigt och respektfullt sätt. Vi behöver hitta sätt att nå personen och förstå den värld som hen befinner sig i. För en demenssjuk person som är utåtagerande kan aggressiviteten främst handla om bakomliggande frustration att inte bli förstådd, att inte bli bemött på ett icke-respektfullt sätt, smärta eller någonting annat, säger Sara.

Även om en demenssjukdom inte helt och hållet kan förebyggas kan insjuknandet ofta skjutas på framtiden. På demensavdelningen ska teamet jobba proaktivt för att omsorgstagaren ska bli stabiliserad i sin sjukdom.

Att ta hand om personer med demenssjukdom är komplext och kräver kunskap och tålamod. Det ställs stora krav på vår förmåga att anpassa oss då det som fungerar ena gången, kanske inte fungerar gången därpå. Vi som jobbar på avdelningen ska ha en helhetssyn, förståelse och kunskap gentemot personer med demenssjukdomar, säger Sara.

En demensvård utan tvång eller begränsningar

Västerviks kommun jobbar efter Svenskt Demenscentrums Nollvision för en demensvård utan tvång eller begränsningar. Det handlar om att alla som arbetar med demenssjuka personer alltid ska tänka på att förebygga. I det förebyggande arbetet är målet att undvika att det uppstår behov av att tvinga eller hindra någon. Ett sätt att uppnå det målet är att arbeta personcentrerat.

Vi fokuserar på hela personen, med unika behov, resurser och erfarenheter, och inte bara på sjukdomen. Med hjälp av kunskap och förebyggande arbete kan vi hantera svåra situationer utan tvångs- eller begränsningsåtgärder som till exempel låsta dörrar.

Vill du vara med och bygga upp den nya demensavdelningen?

Sara är just nu i full gång med att rekrytera kollegor till sitt specialistteam. Hon söker 15 personer som vill ta chansen och vara med och bygga upp den nya demensavdelningen.

Att jobba här är lite utav ett detektivarbete. Varför vandrar Berit och varför blir hon så arg? Vad är det som ligger bakom Jörgens ropande på nätterna? Här behöver vi tillsammans i teamet lägga ett pussel för att komma fram till olika förklaringar så vi kan sätta in rätt vård och omsorg för att linda symptomen.

Just nu söker vi dig som har examen från vård- och omsorgsprogrammet med särskild inriktning mot demensvård. Det är mycket meriterande om du också är utbildad Silviasyster.

Man får så mycket tillbaka, den där känslan när vi hjälpt någon att bli trygg och den kan få känna lugn och ro igen. Det går nästan inte att beskriva. Det är världens bästa jobb enligt mig, säger Sara.

Läs mer och ansök till tjänsten här!

Sara med sin chef Karin pratar

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.