Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Vattenskadat golv i Näktergalens skola kommer att undersökas och åtgärdas så snabbt som möjligt

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2022-02-02

En större vattenskada har upptäckts i golvet på en del av Näktergalens skola i Västervik och nu agerar fastighetsägaren Tjustfastigheter för att snabbt kartlägga omfattningen och därefter åtgärda skadan. En besiktnings- och saneringsfirma är inhyrd för att under onsdagen påbörja undersökningen av byggnaden.

Indikationer från Näktergalens skola i Västervik visar på att ett varmvattenrör i golvkonstruktionen under bland annat textilslöjdsalen har sprungit läck och orsakat vattenskador på bland annat isolering och spånskivor i och under golvet. Under onsdagen 2 februari undersöker fastighetsägaren Tjustfastigheter AB konstruktionen med hjälp av en saneringsfirma och därefter kommer man att besluta hur skolans verksamhet kommer att påverkas under den tid som rivning, sanering, torkning och ombyggnation kommer att ske i lokalerna.

Det är tråkigt när vi får den här typen av skador i våra skollokaler och vi kommer att agera så snabbt som möjligt för att få reda på skadans omfattning och på vilka sätt som det kan påverka våra elever och medarbetare, säger Västerviks kommuns grundskolechef Ewa Myhrén. Hon fortsätter:
Därför har vi omgående kontaktat kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer för att få hjälp med en bedömning av vilka sätt som det här kan påverka arbetsmiljön.

En besiktningsfirma kommer att påbörja en undersökning av byggnaderna, under dagen idag, för att vi ska få en bild av omfattningen av skadorna som vattenläckan har orsakat. Fastighetsägaren har redovisat vilka åtgärder med mera som hittills har vidtagits och som miljö- och hälsoskyddsinspektör bedömer jag att man i detta skede av processen har vidtagit lämpliga åtgärder, säger Eva Gustafsson miljö- och hälsoskyddsinspektör på kommunens miljö- och byggnadskontor. Hon fortsätter:
Vi behöver invänta besiktningsfirmans rapport innan en bedömning av läget och inomhusmiljön kan göras.

Så fort undersökningsresultaten från onsdagens skadebesiktning presenterats kommer en snabb plan att skapas för hur arbetena med konstruktionen ska genomföras och hur det i sin tur kommer att påverka skolans verksamhet i lokalerna. Planen kommer vi också att diskutera med miljö- och hälsoskyddet innan vi beslutar hur arbetet kan fortgå. Informationen skickas därefter så snabbt som möjligt till elever, vårdnadshavare och medarbetare, säger grundskolechef Ewa Myhrén avslutande.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.