Återvinningsplatser i Västerviks kommun

Energi, miljö, vatten, avlopp, kontaktsida

Västervik Miljö & Energi AB, kundservice 
Tfn: 0490-25 70 50 
miljoenergi@vastervik.se

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik
Tel: 0490- 25 40 00 
Fax: 0490- 25 48 16
mbn@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Det finns olika platser för återvinning i kommunen. Vi skiljer mellan återvinningscentraler och återvinningsstationer. Centralerna har begränsade öppettider och är bemannade. Stationerna är obemannade och tillgängliga dygnet runt. Dessutom finns miljöskåpet Samlaren placerat vid flera livsmedelsbutiker i kommunen. Här kan du på ett enkelt sätt lämna smått, farligt elavfall samtidigt som handlar.

På kartan nedan redovisas de återvinningscentraler, återvinningsstationer och Samlare som finns i kommunen.

Återvinningscentraler

Västervik Miljö & Energi AB driver fyra återvinningscentraler. De ligger i följande orter:

 • Ankarsrum
 • Gamleby
 • Loftahammar
 • Överum

Återvinningscentralerna har begränsade öppettider och är bemannade. Här kan du bland annat lämna:

 • farligt avfall
 • grovavfall
 • trädgårdsavfall
 • vitvaror
 • elavfall

Centralerna är i första hand till för hushållen i Västerviks kommun. Företag med större mängder avfall hänvisas till Målserums avfallsanläggning.

Målserums avfallsanläggning

På Målserums avfallsanläggning tar vi emot, sorterar, behandlar och/eller skickar vidare de flesta avfallsslagen. Målserum håller öppet alla vardagar och har personal som hjälper dig att sortera ditt avfall. 

Återvinningsstationer

I Västerviks kommun finns det ett 20-tal återvinningsstationer där du kan lämna sorterade förpackningar och tidningar. Återvinningsstationerna är obemannade och tillgängliga dygnet runt. 

Här kan du lämna:

 • förpackningar av metall,
 • plast,
 • pappförpackningar,
 • färgat och ofärgat glas
 • tidningar. 

Observera att annat avfall som lämnas här räknas som nedskräpning. 

Miljöskåpet Samlaren 

Samlaren är ett miljöskåp. Det finns placerat vid flera livsmedelsbutiker i kommunen. Här kan du på ett enkelt sätt lämna smått, farligt elavfall samtidigt som handlar.

I Samlaren kan du lämna:

 • lampor,
 • batterier,
 • småelektronik.

Exempel på småelektronik kan vara eltandborstar, mobiltelefoner och rakapparater.

I Västerviks kommun finns samlaren utplacerad i följande butiker:

 • ICA Supermarket, Gamleby
 • ICA Maxi, Västervik
 • ICA Kusten, Loftahammar
 • COOP, Ankarsrum
 • COOP Extra, Västervik
 • COOP, Överum
 • Matöppet, Gunnebo

Har du frågor så kontakta Västervik Miljö & Energi:s kundservice på telefon 0490-25 70 50 eller via e-post miljoenergi@vastervik.se

På denna karta redovisas de återvinningscentraler, återvinningsstationer och Samlare som finns i kommunen. Klicka på objekten för mer information.

Sidan senast granskad den 12 maj 2016
Innehållsansvarig: Pär Dunge

Behöver du ett entrékort?

Entrékort

Energi, miljö, vatten, avlopp, kontaktsida

Västervik Miljö & Energi AB, kundservice 
Tfn: 0490-25 70 50 
miljoenergi@vastervik.se

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik
Tel: 0490- 25 40 00 
Fax: 0490- 25 48 16
mbn@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)