Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Frågor om första detaljplanen

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

 • Hur kom det sig att den första detaljplanen revs upp av Länsstyrelsen i Kalmar län och varför hade kommunen och länsstyrelsen olika syn på frågan?

  Denna detaljplan omarbetades i flera steg, förslag från exploatören ansågs av kommunens planarkitekter vid flera tillfällen påverka riksintresset för kulturminne och stadens silhuett i allt för hög grad.

   

  I slutändan fick det så kallade riksintresset för kulturminne runt Stegeholms slottsruin intill Slottsholmen stor betydelse för den första detaljplanen och länsstyrelsen rev upp beslutet som kommunfullmäktige fattat. Västerviks kommun tolkade ändå inte detta som att riksintresset lagt en död hand över alla möjligheter till utveckling i området och ställde sig positiv till att göra ett nytt försök med en detaljplan som påverkade stadens silhuett på ett mindre kraftfullt sätt.

   

  Detta var och är en viktig principiell fråga för Västerviks kommun. Ska Västerviks kommuns politiker ha rådighet över stadens utveckling, eller ska myndighetspersoner utanför kommunen ha det?

 • Vilka kostnader hade Västerviks kommun för denna första detaljplan?

  Budgeterad kostnad för denna detaljplan var 182.000 kronor och ursprungliga överenskommelsen var att Slottsholmen själva skulle stå för hela kostnaden. Plankostnadsavtalet mellan exploatören och Västerviks kommun angav att halva plankostnaden skulle faktureras till exploatören efter att detaljplanen hade vunnit laga kraft. Eftersom denna detaljplan aldrig vann laga kraft utan revs upp fick kommunen betala halva kostnaden för detta detaljplanearbete, det vill säga 91.000 kronor.

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.