Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Så ska kommunens lekplatser bli bättre

Kontakt kring lekparker

Har du frågor om skötsel eller vill göra en felanmälan kan du kontakta Västervik Miljö & Energi:s kundservice på telefon 0490-25 70 50 eller via e-post miljoenergi@vastervik.se

Har du frågor om planering eller annat som rör lekparker kontakta Anna Selldén på telefon 0490-25 48 39 eller via e-post anna.sellden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Enheten för samhällsbyggnad har granskat lekplatserna i Västerviks kommun. Utredningen visar att många behöver rustas upp och kompletteras. Enheten har därför tagit fram en strategi för hur lekplatserna ska bli bättre.

Det är Västervik Miljö & Energi som sköter lekparkerna, på uppdrag från kommunen. Det finns också andra lekplatser, men de tillhör olika bostadsrättsföreningar, skolor, förskolor eller något bostadsbolag.

Kommunens alla 40 lekplatser har besöktes och dokumenterats. Under arbetet med utredningen framgick att många lekparker har stora brister. De är hårt slita och underhållet eftersatt. Olämplig lekutrustning har tidigare tagits bort utan att ersättas med något nytt. Några lekplatser används inte längre, eller ligger gömda i växtlighet.

Utifrån det insamlade materialet har enheten för samhällsbyggnad tagit fram en strategi för framtiden. Den bygger på tre typer av lekplatser, med var sitt basutbud av lekutrustning:

  • Närlekplats för barn från ett till sex år. Närlekplatsen ska erbjuda minst tre lekvärden, klättra, gunga och leka med.
  • Stadsdelslekplats för barn från ett till tolv år. En stadsdelslekplats ska ha samma lekvärden som närlekplatsen, men även möjlighet till någon form av bollaktivitet och utrustning för balans.
  • Generationspark är en lekplats med lekutrustning och träningsredskap för alla åldrar.

I strategin ingår att några nya lekplatser kommer till och att några läggs ned om det till exempel finns en lekplats som ligger i nära anslutning till en annan som har bättre förutsättningar.

Kartan visar vad som planeras för de olika lekplatserna.

Teckenförklaring

Sidan senast granskad den 3 juli 2017
Innehållsansvarig: Anders Östlund

Kontakt kring lekparker

Har du frågor om skötsel eller vill göra en felanmälan kan du kontakta Västervik Miljö & Energi:s kundservice på telefon 0490-25 70 50 eller via e-post miljoenergi@vastervik.se

Har du frågor om planering eller annat som rör lekparker kontakta Anna Selldén på telefon 0490-25 48 39 eller via e-post anna.sellden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.