Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Har du kommit från kriget i Ukraina till Västerviks kommun med förskolebarn i åldrar upp till 6 år?

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2022-04-13

Västerviks kommun förbereder ett mottagande av barn yngre än 6 år till kommunens förskolor för barn som har flytt från kriget i Ukraina. 

Tills vidare behöver vi få reda på mer om var i kommunen som olika barn från Ukraina finns och vilka åldrar alla barn har. Det är olika regler för förskoleplats beroende på hur gamla barnen är och beroende på vilken sysselsättning familjens vuxna har. Allmän förskola erbjuds alla barn tre timmar per dag från höstterminen det år ditt barn fyller tre år. Allmän förskola följer skolans läsårstider. Den allmänna förskolan är avgiftsfri. Det är upp till fyra månaders kötid för att få förskoleplats, på vissa förskolor kortare.

Har du en flyktingfamilj i din bostad med barn i ålder upp till  6 år vill vi få kontakt med dig eller med en vuxen person i familjen. Ring till Ann Nilsson på 0490-25 43 33 eller mejla Ann på ann.nilsson@vastervik.se så återkommer Västerviks kommun så snabbt som det går.

Fakta skolgång massflyktsdirektivet

De barn och unga som flyr undan kriget i Ukraina och kommer till Sverige som asylsökande har samma rätt till utbildning i förskola, förskoleklass, grundskola och grundsärskola som övriga barn som är bosatta i Sverige. De har även rätt till utbildning i gymnasieskola och gymnasiesärskola, om de har påbörjat utbildningen innan de fyllt 18 år.

EU:s medlemsstater har beslutat om att aktivera massflyktsdirektivet. Det innebär att de som kommer från Ukraina omedelbart kan få skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Tillståndet ger bland annat rätt till skolgång för barn.

Skolverket går igenom vad som gäller om utbildning för de som flytt från Ukraina från kriget här

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.