Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Lotteritillstånd

Kontakt kring lotteritillstånd

Västerviks kommun
593 80 Västervik

Besöksadress: Kvarngatan 5

Telefon: 0490-25 41 04

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Vill din förening anordna ett lotteri eller ansöka om att registrera lotteriverksamhet? Då ska ni ansöka om det hos kommunen.

Ni tar beslut på ett styrelsemöte att ni ska ansöka om tillstånd. Ni ska också utse en lotteriföreståndare.

Ansökan

Detta ska ni skicka in till kommunen:

  • Ansökningsblankett.
  • Föreningens stadgar.
  • Verksamhetsberättelse för det senaste avslutande verksamhetsåret.
  • Protokollsutdrag från ovan nämnda styrelsemöte.

Tillståndet kostar 300 kronor. Ni får en faktura av på avgiften.

Kommunen utser en lotterikontrollant till er. Innan ni startar lotteriet ska ni ta kontakt med henne eller honom. Arvodet är på tre procent av den omslutning som ni beräknat för lotteriet.

Redovisning

När lotteriet är avslutat ska ni lämna en redovisning till er kontrollant. Kontrollanten lämnar den till kommunen.

Sidan senast granskad den 9 april 2015
Innehållsansvarig: Niklas Östberg

Kontakt kring lotteritillstånd

Västerviks kommun
593 80 Västervik

Besöksadress: Kvarngatan 5

Telefon: 0490-25 41 04

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.