Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Stöd, bidrag och stipendier

Kontakt för föreningar, idrott, motion och friluftsliv

Anders Östlund
0490- 25 55 20
anders.ostlund@vastervik.se

Adress
Västerviks kommun
Enheten för samhällsbyggnad
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Vill du söka bidrag till din förening? Hos kommunen kan du få olika typer av stöd.

De bidrag din förening kan söka från kommunen är:

  • Aktivitetsbidrag från kommunen för åldrarna 3 till 25 år.
  • Särskilt stöd för samlingslokaler.
  • Skötselbidrag till fritidsanläggningar.
  • Medlemsbidrag för sociala föreningar.
  • Projektbidrag för pensionärsverksamhet.
  • Bidrag till kulturföreningar.
  • Extraordinära bidrag och landsbygdsstöd.
  • Bidrag till studieorganisationer.
Sidan senast granskad den 4 april 2019
Innehållsansvarig: Anders Östlund

Kontakt för föreningar, idrott, motion och friluftsliv

Anders Östlund
0490- 25 55 20
anders.ostlund@vastervik.se

Adress
Västerviks kommun
Enheten för samhällsbyggnad
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun