Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kulturstrategi 2016-2020

Kontakt kring kulturfrågor

Kulturchef

Maria Rudbo, 0490-25 40 45 maria.rudbo@vastervik.se

Kulturhandläggare

Ann-Sofie Pettersson, 0490-25 55 28, ann-sofie.pettersson@vastervik.se

Kultursamordnare

Mårten Öhrling, 0490-25 40 49, marten.ohrling@vastervik.se

Koordinator

Kerstin Rollsjö ,0490-25 55 04, kerstin.rollsjo@vastervik.se

Bibliotekschef

Julia Lindqvist, 0490-25 55 10, julia.lindqvist@vastervik.se

Kulturskolechef

Peter Andersson, 0490-25 56 71, peter.andersson@vastervik.se

Adress

Besöksadress: Mejeriet ungdoms & kulturhus, Vårdträdsplan 3
Postadress: Västerviks kommun, Kulturenheten, 593 80 Västervik

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Ett levande kulturliv är viktigt i vår kommun, både för oss som bor här men också för våra besökare. Västervik har nu en långsiktig plan för att främja kulturområdet. För att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet måste vi arbeta med området tillsammans.

Utgångspunkt

Kulturstrategin för Västerviks kommun ska gälla perioden 2016-2020. Den har tagits fram genom dialog och i samråd med bland annat ideella organisationer, kulturaktörer och andra kommunala verksamheter. Övergripande finns kommunala måldokument och kulturpolitikens regionala och nationella målskrivningar.

Målgrupp

Målgrupp för kulturstrategin är:

 • I första hand kommunala förvaltningar och bolag.
 • I förlängningen t.ex. föreningslivet, kulturlivet och andra aktörer.
 • Den enskilde medborgaren som vill vara med och påverka.

Vår vision

Kulturen har en betydande roll när Västervik växer med stolthet och äkthet och utvecklas till en hållbar kommun.

Visionen är ett levande kulturliv utan gränser, tillgängligt för alla.

Kulturstrategin har tre angivna strategiska mål:

 • En kommunal kulturgaranti för alla barn och unga inom förskola och grundskola ska införas.
 • En offentlig mötesplats för kreativa och konstnärliga uttryck ska inrättas.
 • En kommunövergripande policy och riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö ska tas fram.

Sju strategiska fokusområden för perioden har identifierats:

 • Barn- och ungdomskultur
 • Bibliotek
 • Civilsamhälle/Deltagarkultur
 • Kultur och hälsa
 • Kulturarv
 • Kultur och näringsliv
 • Offentlig konst

Beslutsprocess 2016

Kulturstrategin har gått på remiss till kommunala bolag och nämnder under våren 2016.
Beslutet gällande Kulturstrategi 2016-2020 fattades i kommunfullmäktige den 25 april 2016.

Sidan senast granskad den 23 april 2019
Innehållsansvarig: Kerstin Rollsjö

Kontakt kring kulturfrågor

Kulturchef

Maria Rudbo, 0490-25 40 45 maria.rudbo@vastervik.se

Kulturhandläggare

Ann-Sofie Pettersson, 0490-25 55 28, ann-sofie.pettersson@vastervik.se

Kultursamordnare

Mårten Öhrling, 0490-25 40 49, marten.ohrling@vastervik.se

Koordinator

Kerstin Rollsjö ,0490-25 55 04, kerstin.rollsjo@vastervik.se

Bibliotekschef

Julia Lindqvist, 0490-25 55 10, julia.lindqvist@vastervik.se

Kulturskolechef

Peter Andersson, 0490-25 56 71, peter.andersson@vastervik.se

Adress

Besöksadress: Mejeriet ungdoms & kulturhus, Vårdträdsplan 3
Postadress: Västerviks kommun, Kulturenheten, 593 80 Västervik

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun