Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Brandsäkra ditt hem

Kontakta enheten för räddningstjänst och samhällsskydd

Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd
593 80 Västervik

Besök: Östersjövägen 4

Räddningstjänst

Verksamhetsansvarig
Peter Helge, 0490-25 57 80

Sotning

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Eldning, förebyggande brandskyddsarbete, Riskobjekt

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Brandskyddskontroll

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Brottsförebyggande arbete, Säkerhet

Säkerhetsskyddschef
Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Grannsamverkan

Jacob Sundell
Telefon: 0490-25 57 91
jacob.sundell@vastervik.se

Utbildning

Utbildningsledare
Jonas Helge, 0490-25 57 97

Kontaktpersoner för våldbejakande extremism 

Joakim Jansson
Telefon: 0490-25 57 98
joakim.jansson@vastervik.se

Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Samordnare informationssäkerhet

Anna Grandalen
Telefon: 0490-255752
anna.grandalen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

 

RÄDDA – VARNA – LARMA – SLÄCK

Med några enkla förebyggande åtgärder kan du göra ditt hem brandsäkert.

Brandvarnare
Ha fungerande brandvarnare på samtliga våningsplan samt
en brandvarnare i varje rum där någon sover. Helst ska brandvarnarna vara seriekopplade

Pulversläckare
En pulversläckare på minst sex kilo fungerar för hemmet, villan, fritidshuset och kontoret.

Brandfilt
Med en brandfilt som är 120x180 centimeter kan du själv släcka mindre bränder.

Gör er egen brandövning
Prata med dina nära och kära i hushållet och fundera på vad ni ska göra om det börjar brinna. Hur tar sig alla boende i hushållet ut? Var ska man återsamlas? Vem släcker? Vem ringer 112? Om det finns barn i hushållet så förklara så att de också vet hur man ska agera vid en brand.

Utbildning
Lär dig att förebygga brand och vad du kan göra om det
börjar brinna. Räddningstjänsten både utbildar och informerar.

72 timmars beredskap
Alla ska vara så pass förberedda att vi klarar tre dygn, det vill
säga 72 timmar, utan stöd från myndigheter i händelse av en
kris. Se till att du har vatten, förnödenheter samt förmåga att
ordna värme och informationsinhämtning.

Riskgruppsanpassat stöd
Alla personer i Västerviks kommun som har trygghetslarm
kommer få sitt larm kopplat till ett brandlarm, en trygghet
som vi är stolta över att kunna erbjuda.

Sidan senast granskad den 25 februari 2022
Innehållsansvarig: Peter Helge