Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Klaragruppen, kontaktsida

Individ- och familjeomsorgen
Familjeenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Esplanaden 18 A, Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Samordnare för gruppverksamhet

0490-25 51 46

Samordnare

Linda Andersson
0490-25 51 26

Enhetschef

Martin Ek
0490-25 51 27
martin.ek@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Barn som leker

I Västerviks kommun finns stödgrupper för barn, unga, föräldrar och vuxna. De är till för att avlasta, hjälpa och utbilda dig kring föräldraskap, barndom och relationer. Att träffas i en stödgrupp är även hjälpsamt för att minska ensamhet samt att öka känslan av samhörighet och gemenskap.

Klaragruppen

Att vara barn i en familj, där det finns svårigheter hos de vuxna, kan ibland medföra att man tar på sig ansvar och skuld. Ibland kan det vara svårt att hantera de bekymmer som föräldrar eller andra vuxna har. Det kan handla om familjer där det förekommer svårigheter kring separationer och skilsmässa, våld mellan vuxna, psykisk ohälsa eller missbruk inom familjen. Västerviks kommun har stödgrupper för barn och unga, där man får stöd i att minska ensamhet, utanförskap samt möjlighet att sätta ord på tankar och känslor på ett hjälpsamt och avlastande sätt.

Alla barn i centrum, föräldrastöd

Detta är en utbildande stödgrupp med fokus på föräldraskap och alla dess utmaningar. Alla barn i centrum (ABC) har fokus på att stärka ett samspelande föräldraskap genom frågor som hur man konkret visar kärlek, hur man förebygger onödiga konflikter, hur man kan vara en förebild för sitt barn och när man behöver visa gränser. Den utbildande stödgruppen använder sig av film, bilder, en hjälpsam manual samt exempel från vardagen.

Aktuella kursstarter

  • 16.30-19.00. Varannan vecka, 4 träffar.
  • Kursstart 1: 13 september.
  • Kursstart 2: 4 oktober.

Stödgrupp, våld i nära relation

För vuxna personer som varit utsatta för våld i en nära relation håller vi stödgrupper med fokus på att stärka den egna självkänslan, minska känslan av ensamhet och skuldbeläggning samt att påbörja arbetet med att ha tillförsikt och tro på framtiden. Att vara utsatt för våld kan såväl vara fysiskt, psykiskt, sexuellt eller ekonomiskt m.fl.

Intresseanmälan

Du kan göra en digital intresseanmälan till våra stödgrupper genom att använda E-tjänsten på nedanstående länk. Har du inte möjlighet att göra en digital intresseanmälan går det även bra att kontakta vår stödgruppssamordnare.

Länk till E-tjänst för anmälan till stödgrupper

Samordnare, stödgrupper: 0490 - 25 51 46

Sidan senast granskad den 30 juni 2022
Innehållsansvarig: Martin Ek

Klaragruppen, kontaktsida

Individ- och familjeomsorgen
Familjeenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Esplanaden 18 A, Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Samordnare för gruppverksamhet

0490-25 51 46

Samordnare

Linda Andersson
0490-25 51 26

Enhetschef

Martin Ek
0490-25 51 27
martin.ek@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun