Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Stöd till familjen

Familjeenheten, kontaktsida

Individ- och familjeomsorgen
Familjeenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Esplanaden 18 A, Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Samordnare

Linda Andersson
0490-25 51 26

Enhetschef

Martin Ek
0490-25 51 27
martin.ek@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Två kvinnor och ett barn

Om du behöver råd, stöd eller vägledning kring föräldraskap, familjens relationer eller ditt barns utveckling kan man vända sig till Familjeenheten i Västerviks kommun.

Familjeenheten

Som förälder uppstår ofta frågor och funderingar kring föräldraskap, relationer och barn och ungas utveckling. Föräldraskapet kan ibland innebära oro och ängslan. Ibland kan man vara osäker kring sin roll som förälder. Till familjeenheten kan du vända dig med dina frågor, stora som små. Vi erbjuder rådgivning, stöd och även behandling avseende föräldrarollen och familjerelationer.

Råd och stöd - en service

På Familjeenheten kan du som förälder eller familj få rådgivning och konsultation i frågor som rör familjerelationer, föräldraskapet och barn och ungas utveckling. Du kan på eget initiativ söka kontakt med oss för sådan vägledning, vilket är en kostnadsfri service till kommunens invånare. Familjeenheten har sina lokaler på Esplanaden i Västervik, men vi finns även på Familjecentralen samt Ungdomsmottagningen i både Gamleby och Västervik.

Behandling - en insats

Familjeenheten utför insatser som invånare blivit beviljade efter en utredning om barn och ungas behov. En utredning kan göras ifall man ansökt om stöd, eller ifall det inkommit en anmälan om oro för ett barn. Familjeenheten utför sådana beviljade insatser där det handlar om familjerelationer, föräldraskap, barns rätt till utveckling, säkerhet och goda levnadsförhållanden.

Familjerätt

Till familjerätten kan man vända sig ifall det finns svårigheter att samarbeta kring gemensamma barn vid en separation. Man kan då få hjälp med att finna samsyn och göra överenskommelser kring barnets bästa.

Familjerätten arbetar även på uppdrag av tingsrätten, exempelvis vid rättsliga ärenden som berör vårdnad, boende och umgänge. Därutöver handlägger vi ärenden kring bekräftelse av föräldra- och faderskap samt adoptioner med flera. 

Sidan senast granskad den 20 december 2021
Innehållsansvarig: Martin Ek

Familjeenheten, kontaktsida

Individ- och familjeomsorgen
Familjeenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Esplanaden 18 A, Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Samordnare

Linda Andersson
0490-25 51 26

Enhetschef

Martin Ek
0490-25 51 27
martin.ek@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun