Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Faderskap, föräldraskap

Faderskap Föräldraskap, kontaktsida

Individ- och familjeomsorgen
Familjeenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Esplanaden 18 A, Västervik

Fax

0490-25 51 44 

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Faderskapshandläggare

0490-25 51 33

Familjerättssamordnare

0490-25 51 30

Tf Enhetschefer

Linda Andersson
0490-25 51 27
linda.andersson@vastervik.se

Hanna Torstensson
0490-25 51 26
hanna.torstensson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Ni som har fått barn och inte är gifta måste bekräfta faderskapet/föräldraskapet.

Detta gör ni på Familjeenheten hos faderskapshandläggare.

Först när ni undertecknat bekräftelsen får barnet viktiga rättigheter, som t.ex. arvsrätt, familjepension, den andre förälderns efternamn och underhåll.

Faderskapet/föräldraskapet godkänns av socialnämnden i den kommun där mamman är folkbokförd.

När ni fastställer faderskapet/föräldraskapet kan ni samtidigt anmäla om ni vill ha gemensam vårdnad om barnet. Om ni inte anmäler gemensam vårdnad får mamman automatiskt ensam vårdnaden.

Vi meddelar sedan skatteverket om faderskapet och eventuell gemensam vårdnad.
Om ni inte själva hör av er innan födseln kommer vi att kalla er när barnet är fött.

DNA- undersökning

Om det finns en osäkerhet kring vem som är pappan, är socialnämnden skyldig att göra en utredning för att fastställa faderskapet. Då kan en DNA-undersökning visa vem som är pappa till barnet. Det är handläggaren som beslutar om det behöver göras ett sådant test.

Sidan senast granskad den 19 februari 2019
Innehållsansvarig: Linda Andersson

Faderskap Föräldraskap, kontaktsida

Individ- och familjeomsorgen
Familjeenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Esplanaden 18 A, Västervik

Fax

0490-25 51 44 

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Faderskapshandläggare

0490-25 51 33

Familjerättssamordnare

0490-25 51 30

Tf Enhetschefer

Linda Andersson
0490-25 51 27
linda.andersson@vastervik.se

Hanna Torstensson
0490-25 51 26
hanna.torstensson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun