Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Fader- och föräldraskapsbekräftelse

Faderskap Föräldraskap, kontaktsida

Individ- och familjeomsorgen
Familjeenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Esplanaden 18 A, Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Faderskapshandläggare

0490-25 51 33

Enhetschef

Martin Ek
0490-25 51 27
martin.ek@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Två barn som leker

Alla barn i Sverige behöver ha föräldrar. Ansvaret som förälder innebär att se till att barnet får en god omvårdnad, trygghet och fostran. När ogifta föräldrar får barn behöver man göra en bekräftelse kring fader- och föräldraskapet.

Genom bekräftelsen upprättas en juridisk koppling mellan den som har bekräftat fader- och föräldraskapet samt barnet. Den juridiska kopplingen har en rad olika fördelar för barnet. Det innebär rätt till arv, underhåll, umgänge, namn, nationalitet med mera. En bekräftelse innebär också att barnet får kännedom om sitt ursprung, vilket är viktigt för varje individs självbild och utveckling.

Digital föräldraskapsbekräftelse

Från den 1 januari 2022 är det möjligt att göra fader- och föräldraskapsbekräftelse digitalt via Skatteverket. Detta kan göras när barnet är mellan 1-14 dagar. Mer information om digital bekräftelse om föräldraskapet finns på Skatteverket hemsida (länk till höger).

Fysisk föräldraskapsbekräftelse

Efter dag 14 från barnets födelse behöver man göra fader- och föräldraskapsbekräftelse hos socialtjänsten. Detta gör ni på Familjeenheten hos faderskapshandläggare. Föräldraskapet kan även fastställas före barnets födelse, detta gör ni även då fysiskt hos socialtjänsten.

Allmän information

Först när ni gjort bekräftelsen får barnet viktiga rättigheter, som t.ex. arvsrätt, barnpension och den andre förälderns efternamn.

Fader- och föräldraskapsbekräftelsen godkänns av socialnämnden i den kommun där modern är folkbokförd.

När ni fastställer föräldraskapet kan ni samtidigt anmäla om ni vill ha gemensam vårdnad om barnet. Om ni inte anmäler gemensam vårdnad får modern automatiskt ensam vårdnaden.

Om ni inte själva utför digital bekräftelse eller söker socialtjänsten kommer ni att kallas till Familjeenheten efter dag 14 från barnets födelse.

Utredning vid osäkerhet

Om det finns osäkerhet kring vem som är fadern, är socialnämnden skyldig att utreda, så långt det är möjligt, för att försöka fastställa faderskapet. I vissa fall kan man behöva genomföra undersökning genom DNA för att fastställa faderskapet, med eller utan samtycke.

Sidan senast granskad den 20 december 2021
Innehållsansvarig: Martin Ek

Faderskap Föräldraskap, kontaktsida

Individ- och familjeomsorgen
Familjeenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Esplanaden 18 A, Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Faderskapshandläggare

0490-25 51 33

Enhetschef

Martin Ek
0490-25 51 27
martin.ek@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun