Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Vill du bli familjehem?

Kontaktfamilj kontaktperson familjehem, kontaktsida

Individ- och familjeomsorgen
Myndighetsenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Kvarngatan 5,Västervik

Telefon

Mottagningstider för konsultation, ansökan och anmälan
måndag-fredag 8.00-9.30.

0490-25 50 59
0490-25 50 65
0490-25 50 62
0490-25 50 58

Akuta ärenden och övriga frågor 08.00-16.00.

0490-25 50 52

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Vill du bli kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem? Kontakta nedanstående personer för mer information.

Michael Fasth
0490-25 54 05
michael.fasth@vastervik.se

Annika Petersson
0490-25 50 64
annika.m.petersson@vastervik.se

Enhetschef

Tove Ferngren
0490-25 52 59
tove.ferngren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Två händer som håller i ett hjärtaSom familjehem tar du emot barn som behöver en annan uppväxtmiljö för en kortare eller längre tid. Familjehemsföräldrar är vanliga trygga, stabila människor med ett stort hjärta och engagemang. Är du intresserad av att bli familjehem? Här kan du läsa mer om vad det innebär och hur du anmäler ditt intresse.

Varför ska du bli familjehem?

Det är fullt förståeligt att känna att du har fullt upp med ditt eget livspussel, att familjehem är något för den "perfekta familjen" eller att det bara känns som ett krävande och tungt åtagande som inte ger så mycket tillbaka.

Men sanningen är den att den perfekta familjen finns inte, visst det tar både tid och är ett stort och ibland krävande åtagande, men att hjälpa ett barn eller ungdom ger otroligt mycket tillbaka. Genom att öppna ditt hem för ett behövande barn gör du skillnad på riktigt samtidigt som du får uppleva mycket glädje och utvecklas som person.

Vem kan bli familjehemsförälder?

Det finns inga formella krav på hur ett familjehem ska se ut. Alla barns behov och förutsättningar är olika. Det är likadant med familjehem. Det viktigaste är att hemmet består av en trygg och varm familj med tid, engagemang och stort hjärta redo för att välkomna en ny individ till familjen.

Ett lämpligt familjehem kan antingen vara ett par eller ensamstående med eller utan barn. Sexuell läggning eller kulturell bakgrund spelar självklart inte heller någon roll. Alla familjekonstellationer är välkomna att ansöka till oss om att bli familjehem. Dock är inte alla familjer lämpliga som familjehem. Därför gör vi alltid en grundlig utredning av dig som anmäler intresse.

Vad innebär det att vara familjehem?

Att välkomna en ny individ till familjen kräver mycket av hela familjen, men det ger också otroligt mycket tillbaka. Barnet som kommer till er ska välkomnas till att bli en del av er familj och ert vardagsliv.

De barn och ungdomar som har behov av ett nytt hem har ofta varit med om traumatiska saker i livet. Det gör att de kan behöva mer tid och omsorg än vad andra barn kanske kräver. Som familjehemsförälder behöver du därför vara beredd på att det är ett krävande åtagande samtidigt som det också ger mycket glädje tillbaka.

Som familjehem har du tät kontakt med socialtjänsten, barnets biologiska föräldrar och familj, förskola eller skola och andra parter.

Vem behöver ett familjehem?

De barn som inte kan bo med sina föräldrar och saknar ett fungerande hem behöver en ny miljö att växa upp i. Det kan handla om en kortare eller längre tid.  Det kan finnas flera orsaker till att barn far illa i sin hemmiljö. Det kan exempelvis handla om missbruk, psykisk sjukdom eller andra svårigheter som gör att man inte räcker till som förälder. Barn kan även ha en egen problematik som gör att de har behov av en annan miljö.

Hur går det till att bli familjehem?

Om ni är intresserade av att bli familjehem så görs en utredning av våra familjehemssekreterare. Vi gör utredningen för att få en bild av er som familj och hur er vardag ser ut. Vi gör bland annat hembesök, tar registerutdrag från myndigheter och gör en intervju med er. Att bli familjehem är ett stort och viktigt beslut. För att det ska bli så bra som möjligt för både barnet och er så gör vi denna grundliga utredning.

Stöd och utbildning

Som familjehemsförälder kan många nya funderingar och frågor dyka upp. Vi erbjuder alla nya familjehem en utbildning som heter "Ett hem att växa i". Den består av åtta träffar. Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska moment för att få kunskap om vad det innebär att vara familjehem. Ni får även råd och stöd av våra familjehemssekreterare under den som tid som barnet är placerat hos er.

Samarbete med de biologiska föräldrarna

Målet för barn som placeras i familjehem är alltid att de ska kunna återförenas med sina biologiska föräldrar. Det står angivet i socialtjänstlagen. Som familjehem blir ni ställföreträdande föräldrar samtidigt som det är viktigt för barnet att ha kontakt med sina biologiska föräldrar. Socialtjänsten är med och fattar formella beslut kring barnet under tiden den är familjehemsplacerad. En viktig uppgift för er som familjehem är därför att kunna samarbeta i ett team med barnet, de biologiska föräldrarna och socialtjänsten.

Försäkringar

Alla barn som bor i familjehem omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring. De omfattas även av familjehemmets hemförsäkring. Vi ersätter då självrisken för skador som eventuellt orsakas av barnet. Som familjehem bör ni också teckna en barn- eller ungdomsförsäkring.

Ersättning

Som familjehem får du en ersättning som består av en arvodesdel och en omkostnadsdel. Arvodesdelen är en ersättning för det uppdrag ni har som familjehem och den delen är skattepliktig. Omkostnadsersättningen ska användas till barnets omkostnader som till exempel mat, kläder, husrum och fickpengar.

Styrande lagar

Placering i familjehem sker oftast frivilligt, men det kan också ske utan föräldrars samtycke om socialtjänsten bedömer att det är det bästa för barnet. När placeringen sker frivilligt innebär det att vårdnadshavare och socialtjänst är överens om att den insatsen är det bästa för barnet, enligt Socialtjänstlagen (SoL). Om barnet är över 15 år ska den också samtycka till insatsen. Placering kan också ske mot vårdnadshavares och barns vilja enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Är du intresserad?

Du är varmt välkommen att kontakta våra familjehemssekreterare:

Michael Fasth
0490-25 54 05
michael.fasth@vastervik.se

Annika Petersson
0490-25 50 64
annika.m.petersson@vastervik.se

Postadress:
Västerviks kommun
Individ- och familjeomsorgen
Myndighetsenheten
Box 22, 593 21 Västervik

Sidan senast granskad den 13 mars 2020
Innehållsansvarig: Tove Ferngren

Kontaktfamilj kontaktperson familjehem, kontaktsida

Individ- och familjeomsorgen
Myndighetsenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Kvarngatan 5,Västervik

Telefon

Mottagningstider för konsultation, ansökan och anmälan
måndag-fredag 8.00-9.30.

0490-25 50 59
0490-25 50 65
0490-25 50 62
0490-25 50 58

Akuta ärenden och övriga frågor 08.00-16.00.

0490-25 50 52

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Vill du bli kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem? Kontakta nedanstående personer för mer information.

Michael Fasth
0490-25 54 05
michael.fasth@vastervik.se

Annika Petersson
0490-25 50 64
annika.m.petersson@vastervik.se

Enhetschef

Tove Ferngren
0490-25 52 59
tove.ferngren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun