Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Extrem risk för skogsbrand i Hultsfred, Vimmerby och Västerviks kommuner under kommande helg

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2021-06-18

Under fredag 18 juni, lördag 19 juni och söndag 20 juni är risken för antändning och spridning av skogsbrand extremt hög i Kalmar läns tre nordliga kommuner Hultsfred, Vimmerby och Västervik. Det är en samverkan av faktorer som skapar detta extrema läge och allmänheten uppmanas att följa det eldningsförbud som infördes föregående vecka och att iaktta stor försiktighet vid arbete och transporter i skog och mark.

Faktorerna som spelar in är hur djupt i marken som torkan har nått, vindförhållanden, temperatur, luftfuktighet och även ett eventuellt åskväder med befarad torråska på ingång. Samtliga dessa faktorer ger i området extrema värden för risk för antändning och spridning av skogs- och markbrand.

Det här är spridningsriskvärden som är klart värre än vi hade när den stora skogsbranden drabbade Västmanland för sex år sedan och den branden spreds över ett mycket stort område på kort tid. En sådan här brand kan spridas via trädkronorna och då går det mycket snabbt, säger Peter Helge, operativ chef på räddningstjänsten i Västerviks kommun.

Utan att bli allt för invecklad i siffror kan man exempelvis se att risken för spridning i de områden med allra högst riskvärden anger att en brand kan spridas 19-31 meter per minut, vilket kan ge en omkrets på en skogsbrand efter en timme på 2,2 till 3,7 kilometer. Arean på brandområdet kan därmed vara mellan 29 till 81 hektar, eller 40-115 fotbollsplaner stort, säger Michael Hesselgård, räddningschef i Hultsfreds kommun.

Vi vill rikta en uppmaning till samtliga som befinner sig i vårt område under kommande helg att vara extra försiktiga i skog och mark. Självklart måste eldningsförbudet följas av alla, men även annan verksamhet som kan medföra risker måste genomföras på allra säkraste sätt om det måste göras denna helg, säger Magnus Svahn, räddningschef i beredskap på Vimmerby kommun avslutande.

Fakta eldningsförbud infört i hela Kalmar län 10 juni

Förbudet gäller eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse (inom sammanhållen planlagd bebyggelse gäller sedan tidigare generellt eldningsförbud under sommarhalvåret). Förbudet gäller eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen som ved, kol, briketter, gräs, ris och grenar.

Förbudet gäller inte grillning vid iordningsställda platser som är utformade så att risken för antändning och spridning är låg. En sådan grillplats behöver vara avgränsad med obrännbart material som sten eller betong och behöver ha en bred markyta med grus eller annat icke brännbart material runt grillplatsen.

Använd gärna telefonappen BRANDRISK Ute för att hålla dig uppdaterad om gällande eldningsförbud och brandrisker utomhus. Kommuns webbsidor har också aktuell information om vad som gäller i kommunen. Där hittas även flera relevanta relaterade länkar till bland annat brandriskinformation från MSB. Din Säkerhet och SMHI.

Läs mer om eldningsförbudet här

bild på skogsbrand

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.